EN

3 วิธีการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล

3 วิธีการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ หนังสือรับรองบริษัท

การขอหนังสือรับรอง มีให้เลือก 3 วิธีการ สะดวกแบบไหน สามารถดำเนินการได้เลยค่ะ


1.ขอหนังสือรับรองนิติบุคคล ด้วยตนเอง

สถานที่ขอหนังสือรับรองนิติบุคค ได้ที่

  •    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)
  •    สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6  กรุงเทพมหานคร
  •    สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

** ในการขอหนังสือรับรองฯ ไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานใด เพียงกรอกแบบคำขอรับบริการ (บธ.1) เท่านั้น

**อัตราค่าธรรมเนียม รายการละ 40 บาท สามารถเลือกรายการได้

2.ขอหนังสือรับรองนิติบุคคล ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)

เข้าเว็บไซต์ www.dbd.go.th ==> เลือกเมนู บริการออนไลน์ ==>เลือก หนังสือรับรอง/คัดสำเนา

เลือกรับหนังสือรับรองนิติบุคคลได้ 3 ช่องทาง คือ  1.รับด้วยตนเอง 2.ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 3.พนักงานส่งเอกสาร

ช่องทางการชำระเงิน เมื่อเลือกขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านช่องทางเว็บไซต์ 1.internet banking 2.ตู้ ATM 3.เค้าเต้อธนาคาร

**อัตราค่าธรรมเนียม รายการละ 40 บาท สามารถเลือกรายการได้  ค่าบริการเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทการรับเอกสาร

3.ขอหนังสือรับรองนิติบุคคล  e-Certificate ผ่านธนาคารกว่า 4,000 สาขา

ค้นหาชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Certificate ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ไปที่ www.dbd.go.th ==>บริการข้อมูล==>ข้อมูลธุรกิจ==>รายชื่อสาขาธนาคารที่ให้บริการออกหนังสือรับรองอิิเล็กทรอนิกส์ e-Certificate

กรอกแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด (ไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐาน)

**อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท จำนวน 5 รายการ  ค่าบริการของธนาคาร 150 บาท

**ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า