EN

กฏหมายและบัญชี ภาษี

blog-thumb

ประเภทธุรกิจ

บริการทางด้านกฎหมาย ทนายความ

บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร จดทะเบียนลิขสิทธิ์

บริการด้านบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการทางธุรกิจอื่น ๆ

รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคาเริ่มต้น 3500 / เดือน

ราคารายปี 35,000 / ปี

รายละเอียดอื่นๆ

บัญชีกิจมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรและกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์
แก่ลูกค้าให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดรวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง